ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ

ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Ε.

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ALPINE MAYREDER

Την κατασκευαστική επάρκεια και αξιοπιστία της εταιρίας ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε» έχουν εμπιστευθεί για την κατασκευή σημαντικών έργων οι μεγαλύτερες τεχνικές, εργοληπτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, με τις οποίες έχουμε συνεργαστεί άψογα και μπορούν να εγγυηθούν για την αξιοπιστία μας. Ενδεικτικά ορισμένες από αυτές:

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ

• J & P ( HELLAS) ΙΩΑΝΝΟΥ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ

• ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

• ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

• ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

• ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ

• Ι. ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ – Ι. ΛΑΠΠΑΣ

• ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

• ALPINE MAYREDER BAU G.m.b.h

• ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

• ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε

• ΕΜΠΕΔΟΣ Α.Ε.

• ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.

• ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

• ΑΤΤΙΚΑΤ Α.Ε.

• PAFILIA

• CYBARCO

• ΑΒΑΞ Α.Ε.

• ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε.

• ΤΕRNA S.A.

• TERNA S.A. OGRANAK

Construction Management

Roadway Construction